VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

Wereld Ergotherapie dag 27 oktober 2016

Ergotherapie biedt houvast! Door de vergrijzing komen elk jaar meer 55-plussers na een valongeval op de Spoedeisende Hulp terecht. Huisartsen en specialisten worden in hun praktijk regelmatig geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van een ernstige val. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor valpreventie én voor de belangrijke rol die ergotherapie hierbij speelt. Cijfers tonen

lees meer >>
  • Thema-avonden "Ziekenverzorging thuis"

    Hoe voorkom je fysieke en mentale overbelasting? In onze maatschappij zijn steeds meer ...

    lees meer >>

  • Wethouder Krooneman leest voor bij Zorgverlening Het Baken

    In het kader van de Nationale Ouderendag heeft wethouder Krooneman  vrijdag 7 ...

    lees meer >>